• JOZ-TECH
  Effektiv och helautomatisk
  JOZ-Tech-spaltrengöringsrobot är en helautomatisk lösning för renhållning av ladugården. Tack vare hög kapacitet, hålls golven konstant rena.
 • Puli-Sistem
  För mjölkkons bästa
  Effektiv rengöring, decinfisering och torkning inför mjölkningen. Snabbare förbehandling av juvret och kortare mjölkningstid. Bra rengöringseffekt även på smutsigare spenar.
 • JOZ
  Utgödslingsanläggningar
  Varje ladugård är unik och kräver sitt skräddarsydda utgödslingssystem. Oberoende om ditt stall har en besättning på 10 eller 1000 djur så har JOZ en lösning för dig.

Hållbara lösningar för effektiv och ekonomisk mjölkproduktion.

Agrimec har specialiserat sig på tekniska lösningar för mjölkgården. Vi erbjuder mjölknings- och utgödslingsanläggningar samt andra tekniska lösningar. Vi saluför, installerar och utför service på Strangko mjölkningsanläggingar. Vi representerar även JOZ utgödslingsanläggningar och Puli-Sistems spentvättborstar. Agrimec kan även erbjuda BouMatics heltäckande mjölkningssystem för stora gårdar. Från oss dessutom service, reservdelar och tillbehör.

Agrimec helhetslösning.

Vi är med i ladugårdens alla skeden. Vi planerar, installerar och underhåller ladugårdens tekniska anläggningar. Tack vare vår långa erfarenhet och yrkesskicklighet kan vi hjälpa dig till effektiv produktion och hög mjölkkvalitet. Vad kan vi stå till tjänst med? Kontakta oss. 

Vi representerar.