Aktivitetsuppföljning

Aktivitetsuppföljning

Ett noggrant aktivitetsuppföljningssystem är en bra investering. RealTime Activity ger i god tid, dygnet runt, information om ökad aktivitet hos kon. Semineringen sker därför i tid varje gång.

Transpondrarna som mäter aktiviteten sänder information var femte minut. Med RealTime Activity -systemet kan du följa korna och kvigorna inne och ute även på längre avstånd. Antennen samlar information på avstånd upp till en kilometer, och om det inte är tillräckligt kan tilläggsantenner installeras.