Avtagningsenheter

Strangko avtagningssystem

Styrenheterna följer Strangkos grundprinciper: de är enkla att använda, pålitgliga och funktionssäkra. Vare sig du väljer ED-Basic eller flaggskeppet Soffimat Plus, så får du ett system med hög kvalitet.


ED-Basic

Namnet säger allt! Lättanvänd, ingenting extra, men en säker och fungerande mjölkstyrning.


Milk Control

Systemet med många möjligheter. Du ser all nödvändig information på den tydliga displayen. Milk Control tillsammans med mjölkmätare är ICAR-godkänd. Milk Control styr alla funktioner direkt från mjölkstationen.


Soffimat Plus

Med Soffimat Plus -systemet styr du alla processer ss. ID, aktivitet, pulsering, avtagningsnivå och selektion. Den stora och tydliga displayen ger nogrann information om pågående mjölkning och kurvor i realtid om bl.a. rätt utförda mjölkningsförberedelser.

Du styr enkelt alla funktioner. Systemet är tillsammans med mjölkmätare ICAR-godkänt. Om du dessutom har Real Time Activity systemet, kan Soffimat Plus, tillsammans med Herd Matrix automatiskt selektera kor för seminering.