Handy-produkter

Handy-produkter

Handy Comfort Arm

Skona dig själv och du har engergi över till annat efter mjölkningen

  • Comfort-Arm för 30 graders fiskbensstationer
  • Utan komfortarmen lyfter du 185 ton extra per år vid mjölkning av 100 kor
  • Med Handy Comfort Arm kan du sätta på mjölkningsorganet med båda händerna samtidigt
  • Stabil konstruktion, rostfritt stål och modern design

Handy Floor

Kroppen är vår viktigaste resurs. Med ställbart golv försäkrar du dig om den rätta arbetshöjden. Golvhöjden kan reglerars 30 cm. Handy Floor kan installeras i alla typer av mjölkstationer och karuseller.


Handy Cart

Mobil mjölkningsmaskin

Med Handy Cart kan du mjölka på sjuk- och kalvningsavdelningar. Den flyttbara enheten är lätt att använda, robust och funktionssäker. Handy Cart är en komplett mjölkningsmaskin med vagn, vakuumpump, 25 liters RST-spann, pulsator och Soffi mjölkningsorgan. Handy Cart har ett lätt underrede av stål med stora gummihjul. 


Handy Wash

Strangko Handy Wash är en mångsidig diskautomat med PLC-styrning och display. Handy Wash programmeras efter mjölkningsanläggningens behov. Den kan installeras både i nya och gamla mjölkanläggningar. Handy Wash levereras med två doseringspumpar. Till diskautomaten kan kopplas en värmare på upp till 24 kW.

Doserings- och styrningsenheten är separata. Styrenheten kan därför installeras i torrt utrymme.


Vakuumpumpen
Mjölkanläggningens hjärta!

En fungerande vakuumpump är av största vikt för mjölkningsanläggningens funktion. Det gäller både mjölkning och disk.

Strangko och BouMatic har vakuumpumpar av hög kvalitet. De kan utrustas med frekvensomvandlare som ger lägre elkostnader.

Rotovac från Strangko

  • Miljövänlig lösning
  • Rotovac kräver ingen olja eller vatten
  • Varm, torr och ren utluft
  • Låga servicekostnader

Strangko har även traditionella vakuumpumpar med oljesmörjning.