Mjölkmätning

Mjölkvägning

Du kan få mycket information av kons mjölk och allt påverkar lönsamheten. Det är av stor vikt att du har alla verktyg för effektiv uppföljning av dina mjölkkor.

Grunden i mjölkvägning är att mäta varje kos produktion vid varje mjölkning. Genom mätningen får du i god tid information om möjliga problem. Strangkos mjölkmätare sänder ständigt information direkt till displayen.

Som tilläggsutrustning fås även konduktivitetsmätning som ger indikationer om förhöjda cellvärden i mjölken.

Strangkos mjölkmätning är enkel och pålitlig. Enda rörliga delen är vippskålen, så servicbehoven är minimala.