Rörmjölkning

Rörmjölkningsanläggningar

Strangko är ett bra val för båsladugården. Strangko rörmjölkning är stabilt konstruerat innehållande modern teknik. Systemet fås med olika utrustningsnivåer.

Rörmjölkningssystem moderniseras ofta stegvis. Ofta byts rörsystemet ett år och mjölkningsenheterna ett annat år. På detta sätt hålls systemet modernt över tid samtidigt som investeringsnivån hålls jämn.