Selektion

Selektion

En säker selektion underlättar väsentligt det dagliga arbetet, därför erbjuder vi marknadens bästa lösningar!

Selektionsportarna styrs med tryckluft, detta gör selektionen effektivare och snabbare. Strangko är känd för sin unika Texas-dörr, som ser till att korna kommer in en åt gången. När korna efter en kort tid vant sig, går de rakt igenom selektionsboxen utan uppehåll, oberoende av att boxen har en "extra" dörr. Om uppehåll uppstår kan man använda Cowpusher-funktionen, som med ett milt tryck får igång kon.

Ett system kan ha upp till fem utgångar. Selektionssystemet kan vara helautomatiskt och datorstyrt eller ett sk. Stand Alone -system med bentranspondrar som sätts på i mjölkstationen.