JOZ-TECH

JOZ-TECH JT200 EVO

Både användarens och mjölkkons bästa har varit i fokus vid utvecklingen av JOZ speltrengöringsrobot. Lösningen förbättrar djurens omgivning och producentens effektivitet.

JT200 Evo används vid automatisk rengöring av spaltgångar enligt förprogrammerad rutt och dagsprogram.

J-Touch-handstyrningsenhet
Enheten är kopplad till roboten och den förvaras baktill i roboten. Du kan även använda roboten manuellt. Nya rutter lärs in med hjälp av J-Touch enheten.

Styrenhet
Enheten styr JT200 Evo -robotskrapans olika funktioner så som inlärning av nya rutter och korrigeringar. I enheten lagras även information om var roboten befinner sig, elförbrukning, körningar, laddning och viloperioder.

Transpondrar/lokaliseringsmodul
Små transpondrar monteras i spaltgolvet endligt givna direktiv. Varje transponder har en egen identitet. Lokaliseringsmodulen, som finns under roboten, avläser transpondrarna och vet därmed var roboten befinner sig. 

J-Link
Via internetuppkoppling kan man göra upp tidtabeller och få information om bl.a. batteriernas laddningsnivåer. Roboten kan följas via internet var som helst.

Laddningsstation
Detta är JT200 Evos "vilostation". Här laddas robotens två AGM-batterier. J-Links laddningsaggregat ser till att batterierna alltid har tillräcklig spänningsnivå. Om roboten har vattenspray -system som tilläggsutrustning, fylls även det automatiskt i laddningsstationen.

Skrapa
Robotens skrapa anpassas efter spaltgolvens bredd. Skrapor finn i bredder från100 cm till 210 cm med 10 cm:s intervaller.

JOZ-Tech robotskrapa är en helautomatisk lösning för renhållning av ladugården. Tack vare hög kapacitet hålls spaltgolvena ständigt rena.

Fördelar och egenskaper:

  • renare och torrare klövar
  • renare bås
  • sparar arbetstid
  • säker navigering
  • nätverksanslutning
  • rengör hela ytan
  • stor dragmotor, hög kapacitet 
  • stabil konstruktion (520 kg), hålls på rutten

Engelskspråkig broschyr här.